iMunis eDeska

Pchery

Úřední deska – Detail

Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

Značka: č.j. 349/2020/OU Zveřejněno od: 2.3.2020 8:15:15 Zveřejnit do: 31.12.2021 8:12:30 Typ: Oznámení Původce: Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových, pracoviště Kladno Verze: 1 Stav: aktuální

Obsah vyvěšení (dokument PDF, 113 kB) Alternativní uložení

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska příslušného orgánu – Úřad pro zastup. státu ve věcech majetkových, pracoviště Kladno

Vyvěšeno od: 2.3.2020
Vyvěšeno do: 31.12.2021

Úřední deska – Pchery

Vyvěšeno od: 2.3.2020
Má být vyvěšeno do: 31.12.2021

Zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od: 2.3.2020 8:15:15
Do: 31.12.2021 8:12:30

Ostatní

Vysvětlení některých pojmů vycházející ze zákona 500/2004 Sb., Správní řád

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.