iMunis eDeska

Pchery

Úřední deska – Stav k 22. 7. 2019 03:31:32

Nalezeno 22 záznamů.Poslední změna: 15.7.2019 14:20:13

Název Značka Typ Původce Zveřejněno od Zveřejnit do Rozh. dat. od Dokumenty
Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 - Obec. záv. vyhl./nař. Obecní úřad Pchery 15.7.2019 31.7.2019 15.7.2019 dokument PDF (186 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 - Obec. záv. vyhl./nař. Obecní úřad Pchery 15.7.2019 31.7.2019 15.7.2019 dokument PDF (449 kB)
Obecně závazná vyhláka č. 3/2019 - Obec. záv. vyhl./nař. Obecní úřad Pchery 15.7.2019 31.7.2019 15.7.2019 dokument PDF (194 kB)
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 - Obec. záv. vyhl./nař. Obecní úřad Pchery 15.7.2019 31.7.2019 15.7.2019 dokument PDF (413 kB)
Opatření obecné povahy - kůrovec 18918/2019-MZE-16212 opatření obecné pova Ministerstvo zeměděl 3.4.2019 2.1.2023 3.4.2019 2 dokumenty
Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) 1334/SKL/2018-SKLM Oznámení Úřad pro zastup. stá 9.3.2018   9.3.2018 neregistrovaný (XLSX) (336 kB)
Řešení mimořádných situací v distribuční soustavě č.j. 692/2018 Oznámení Obecní úřad Pchery 18.5.2018   18.5.2018 dokument PDF (281 kB)
Odečet elektroměrů - Oznámení Obecní úřad Pchery 15.7.2019 8.8.2019 15.7.2019 2 dokumenty
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/020/2019 a jeho podmínkách na zajištění zájemce o koupi nemovitého majetku v k.ú-. 1671/2019/OU Oznámení o výběrovém Úřad pro zastup. stá 10.7.2019 7.8.2019 10.7.2019 dokument PDF (1,1 MB)
Rozpočet na rok 2019 - Rozp. a hosp. obce Obecní úřad Pchery 29.3.2019 31.12.2019 29.3.2019 2 dokumenty
Rozpočtové opatření č. 3/2019 - Rozpočtové opatření Obecní úřad Pchery 28.6.2019 31.12.2019 28.6.2019 dokument PDF (89 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2019 - Rozpočtové opatření Obecní úřad Pchery 12.6.2019 31.12.2019 12.6.2019 dokument PDF (88 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2018 - Rozpočtové opatření Obecní úřad Pchery 25.1.2018 31.12.2019 25.1.2018 dokument PDF (220 kB)
Rozpočtové opatření č. 2/2018 - Rozpočtové opatření Obecní úřad Pchery 30.3.2018 31.12.2019 30.3.2018 dokument PDF (304 kB)
Rozpočtové opatření č. 1/2019 - Rozpočtové opatření Obecní úřad Pchery 29.4.2019 31.12.2019 29.4.2019 dokument PDF (91 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu 2019-2020 - Střednědobý výhled r Obecní úřad Pchery 21.12.2017 31.12.2019 21.12.2017 dokument PDF (384 kB)
Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021 - Střednědobý výhled r Obecní úřad Pchery 21.12.2018 31.12.2021 21.12.2018 dokument PDF (388 kB)
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020-2021-návrh - Střednědobý výhled r Obecní úřad Pchery 3.12.2018 31.12.2021 3.12.2018 dokument PDF (380 kB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2019-SK Pchery - Veřejnoprávní smlouv Obecní úřad Pchery 8.4.2019   8.4.2019 dokument PDF (0,9 MB)
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na rok 2018 - SK Pchery - Veřejnoprávní smlouv Obecní úřad Pchery 9.4.2019   8.4.2019 dokument PDF (431 kB)
Zápis č. 8/2019 z OZ dne 27.06.2019 - Zápisy Zastupitelstva Obecní úřad Pchery 9.7.2019 24.7.2019 9.7.2019 dokument PDF (1,3 MB)
Závěrečný účet obce 0 Závěrečný účet Obecní úřad Pchery 4.7.2019 30.6.2020 4.7.2019 8 dokumentů

Upozornění: Zveřejněna jsou pouze vyvěšení od 1. 1. 2006, tj. od účinnosti zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád). Prohlášení o přístupnosti
iMunis eDeska © 2006 Triada, spol. s r. o.